Prognoser

Nytt rekord för vindproduktion den 16januari 2018.

2016 slutade bra och efter ett vindfattigt år slutade ändå vindindex på 100 % tack vare goda vindmånader i november och december. Totalt kommer dock inte produktionen upp i 2015 års rekordår utan stannar på drygt 15 TWh. 2017 verkar dock bli ett nytt rekordår.

Månadsrapporter finns numera på www.vindstat.nu. Där finns också årsrapporterna.

Short term Wind Power Forecasting. Prissätter du elkraft på Nord Pool Spot eller beräknar balanskraft för det nordiska kraftsystemet? Då har du kommit rätt. Välkommen till Vindstat AB. Vindstat AB erbjuder tilläggstjänster baserade på vindkraftstatistik från 1700 vindkraftverk ända från 1980-talet, exempelvis vindkraftprognoser och lokala vindindex. Daglig uppföljning, månads- och årsvis vindkraftstatistik kan du hämta här. I ovanstående diagram visas exempel på uppskattad vindkraftproduktion för 10 dygn med 1-timmars upplösning för de närmaste 36-48 timmarna för 3 394 verk i Sverige och fördelade per elområde. Prognosen bygger på att samtliga verk är i drift och beräknad före eventuella transformatorförluster. Normalt är transformatorförlusterna 1-3 % och tillgängligheten kan över tid uppskattas till 95-98 %. Vindstat AB tar inget ansvar för beslut och dess konsekvenser som baseras på dessa prognoser eller beräkningar. Prognoserna bygger på väderprognoser från yr.no.