Prognoser

2023 slutade med en total produktion på ca 34 TWh. Vindindex för 2023 blev 95 % och året 2024 har hittills producerat mer än normalt. Ett flertal nya parker är fortfarande under byggande och idrifttagning. Prognos för 2024 ligger nu på över 40 TWh.

Månadsrapporter finns numera också på www.vindstat.nu. Där finns också äldre  årsrapporter.

Short term Wind Power Forecasting. Prissätter du elkraft på Nord Pool Spot eller beräknar balanskraft för det nordiska kraftsystemet? Då har du kommit rätt. Välkommen till Vindstat AB. Vindstat AB erbjuder tilläggstjänster baserade på vindkraftstatistik från 1700 vindkraftverk ända från 1980-talet, exempelvis lokala vindindex. Prognoserna är beräknade och baseras på samtliga uppförda verk, i dag ca 5500 verk. Daglig uppföljning, månads- och årsvis vindkraftstatistik kan du hämta här. I ovanstående diagram visas exempel på uppskattad vindkraftproduktion för 10 dygn med 1-timmars upplösning för de närmaste 36-48 timmarna för drygt 4 300 verk i Sverige och fördelade per elområde. Prognosen bygger på att samtliga verk är i drift och beräknad före eventuella transformatorförluster. Normalt är transformatorförlusterna 1-3 % och tillgängligheten kan över tid uppskattas till 95-98 %.

Vindstat AB tar inget ansvar för beslut och dess konsekvenser som baseras på dessa prognoser eller beräkningar. Prognoserna bygger på väderprognoser från yr.no. Se mera http://www.yr.no