Produkter / Tjänster

Bland de tjänster som erbjuds kan nämnas regionala månadsrapporter, regionala vindindex, vindkraftprognoser och virtuella produktionsberäkningar

  • Regionala månadsrapporter. Rapporternas struktur är identiska med månadsrapporten för hela landet och kan erhållas för elområde, län eller kommun.  Det krävs dock ett tillräckligt stort statistiskt underlag för att ett vindindex skall kunna beräknas. Pris: 2500 + moms kr/år och område (25 % rabatt för anslutna vindkraftägare). Exempel för Dalarna Månadsrapport 201312 Dalarna

 

  • Regionalt vindindex. Skräddasydda vindindexberäkningar för ett specifikt område och tidsintervall dvs en  speciell månad, årets hittills eller för de senaste 12 månaderna. Pris 300 kr+ moms per körning. (25 % rabatt för anslutna vindkraftägare). Minsta order 500 kr +moms.

 

  • Vindkraftprognoser. Vindkraftprognoser baserade på yr.no:s väderprognoser för hela landet, elområde eller annan skräddarsydd aggregering. Ring eller e-posta för pris. Exempel visas här 131023b

 

  • Virtuella produktionsberäkningar. Vill du retroaktivt beräkna hur mycket ditt verk skulle ha producerat om det varit i drift kan vi ordna det. Ring för pris.